Obra: Embelliment nucli urbà de La Massana.
Autor: Raimon Díaz Mariño.
Any: 2002.
Material: Executada en marbre.
Dimensions: 100 x 20 cm.
Temàtica: Una reflexió sobre el respecte a l’entorn urbà.
Fragment: “formen part de la teva vida”.

Obra: Embelliment nucli urbà de La Massana.
Autor: Raimon Díaz Mariño.
Any: 2002.
Material: Executada en bronze.
Dimensions: 90 x 70 cm.
Temàtica: Una reflexió sobre la vida urbana i el respecte a l’entorn urbà.
Fragment: “impregna la teva ànima”.

Obra: Embelliment nucli urbà de La Massana.
Autor: Raimon Díaz Mariño.
Any: 2002.
Material: Executada en placa de bronze.
Dimensions: 60 x 60 cm.
Temàtica: Al·legoria que compara la importància de les arrels per un arbre, com la importància de les persones per un poble i un país. Les persones són vida, moviment, riquesa, continuïtat.
Fragment: “Les arrels d’aquesta parròquia”.

Tagged With: